MISIJA

Diegiant pažangiausias ikimokyklinio ugdymo naujoves, teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno miesto vaikams, plėtojant kalbinį raštingumą kaip pagrindą optimaliai vaiko pažangai užtikrinti.

VIZIJA

Humanitarinės krypties darželis auginantis mąstantį, kuriantį ir laisvą šiuolaikinį vaiką.

VERTYBĖS

Kūrybiškumas – atvirumas naujumui

Bendradarbiavimas – bendrų sprendimų priėmimas

Atsakingumas – prisiimtų duočių įgyvendinimas