Meninio ugdymo (muzikos) pedagogė ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinę raišką: dainavimą, muzikos klausymą, ritmo pojūtį, instrumentinį muzikavimą, muzikos raštą. Lavina estetinį skonį muzikai, supažindina su muzikos žanrais, sąvokomis. Skatina vaikų saviraišką, kūrybinius gebėjimus. Vaikai dalyvauja Kauno miesto ir respublikos vokalinės muzikos renginiuose, tarptautiniuose šokių projektuose.

Meninio ugdymo (muzikos) pedagogė organizuodama užsiėmimus, kultūrinius renginius bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, socialiniais partneriais. Teikia informaciją  tėvams apie individualius muzikinius vaiko gebėjimus, rekomendacijas dėl muzikinės raiškos tęstinumo.