Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojai  

Eil.

Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos Specialieji reikalavimai  ir atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)
VADOVAI
1. Lina Baltakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

 

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, vadovavimas pedagoginiam personalui, bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais partneriais.

8 676 22494

lina.b@rkepuraite.lt

2.

Ūkio padalinio vadovė, maisto sandėlininkė

Ūkio padalinio vadovė,

Maisto sandėlininkė

Aukštesnysis išsilavinimas.

Puikus gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas, remonto darbų planavimas ir kontrolė, pastato priežiūros vykdymas.

Maisto produktų priėmimas, laikymas, išdavimas pagal valgiaraštį, produktų kontrolė.

8 601 72227

laura.l@rkepuraite.lt

PEDAGOGAI
4. Jurgita Palšauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko Mokytoja

(priešmokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 673 25374

jurgita.p@rkepuraite.lt

5. Edita Povilaikienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 77482

edita@rkepuraite.lt

6. Ingrida Matusevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 82739

ingrida.m@rkepuraite.lt

7. Erika Verenienė Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

(priešmokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 82739

erika@rkepuraite.lt

8. Jurgita Dabašinskienė Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 822758

jurgita@rkepuraite.lt

9. Gytė Minkienė Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 822758

gyte.m@rkepuraite.lt

10. Modesta Lebedytė Mokytoja

(ikimokyklinio ugdymo)

Aukštasis išsilavinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

8 683 77482

modesta@ rkepuraite.lt

11. Gitana Svidraitė Logopedo metodininko Logopedė Aukštasis išsilavinimas

Vaikų kalbos raidos vertinimas, specialiosios pagalbos teikimas, bendradarbiavimas su tėvais ir įstaigos pedagogais.

8 601 72227

gitana@ rkepuraite.lt

12. Ingrida Lavinskienė Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo kultūros pedagogo Meninio ugdymo mokytoja

 

Aukštasis išsilavinimas

Meninio ugdymo organizavimas, sveikatos stiprinimas, bendradarbiavimas su tėvais ir įstaigos pedagogais.

8 601 72227

ingrida@ rkepuraite.lt

13. Asta Savickienė Vyresniojo muzikos mokytojo Meninio ugdymo mokytoja

(muzikos)

Aukštasis išsilavinimas

Meninio ugdymo organizavimas, muzikinės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

8 601 72227

asta@rkepuraite.lt

SPECIALISTAI
14. Audronė Černiauskienė Raštvedė

 

Aukštesnysis išsilavinimas

Puikus gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Įstaigos dokumentų rengimas, darbuotojų supažindinimas, saugojimas.

Viešųjų pirkimų organizavimas.

Darželio patalpų valymas, švaros užtikrinimas.

8 601 72227

audrone.cerniauskiene@rkepuraite.lt

15. Javgenija Antanėlienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vidurinis išsilavinimas.

Pagalba auklėtojoms vaikų ugdymo, priežiūros, saugumo užtikrinimo srityse. Higienos normų ir taisyklių įgyvendinimas grupėje.

(8 37) 423214

jevgenija@rkepuraite.lt

16. Daiva Bondzinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vidurinis išsilavinimas.

Pagalba auklėtojoms vaikų ugdymo, priežiūros, saugumo užtikrinimo srityse. Higienos normų ir taisyklių įgyvendinimas grupėje.

(8 37) 423214

daiva@rkepuraite.lt

17. Rita Dockuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vidurinis išsilavinimas.

Pagalba auklėtojoms vaikų ugdymo, priežiūros, saugumo užtikrinimo srityse. Higienos normų ir taisyklių įgyvendinimas grupėje.

(8 37) 423214

rita@rkepuraite.lt

18. Virginija Zavistanavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vidurinis išsilavinimas.

Pagalba auklėtojoms vaikų ugdymo, priežiūros, saugumo užtikrinimo srityse. Higienos normų ir taisyklių įgyvendinimas grupėje.

(8 37) 423214

virginija@rkepuraite.lt

19. Regina

Navickienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vidurinis išsilavinimas.

Pagalba auklėtojoms vaikų ugdymo, priežiūros, saugumo užtikrinimo srityse. Higienos normų ir taisyklių įgyvendinimas grupėje.

(8 37) 423214

regina@rkepuraite.lt

20. Jolanta Laškevičienė III kategorija Virėja Specialus vidurinis išsilavinimas.

Vaikų maisto gaminimas, išdavimas, maitinimo normų užtikrinimas. Higienos palaikymas ir kontrolė.

(8 37) 423214

jolanta@rkepuraite.lt

21. Ginta Preišagalavičienė Virėja, pagalbinė virtuvės darbininkė Pagalba virėjai apdorojant maisto produktus, švaros ir tvarkos palaikymas virtuvėje. (8 37) 423214

ginta@rkepuraite.lt

KITI DARBUOTOJAI
22. Dainius Baltakys Ūkvedys Darželio vidaus patalpų smulkus remontas, kiemo įrenginių remontas, dažymas, edukacinių priemonių ir baldų remontas. Darželio patalpų saugojimas, savalaikis signalizacijos įjungimas, informavimas apie gedimus ir pašalinių asmenų buvimą darželio teritorijoje. (8 37) 423214

dainius.b@rkepuraite.lt

24. Kęstutis Atkočaitis Kiemsargis Kiemo teritorijos priežiūra, tvarkymas. Želdinių ravėjimas ir priežiūra, saugumo užtikrinimas kiemo teritorijoje. (8 37) 423214

kestutis@rkepuraite.lt