Darželio vadovai

Direktorės pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Lina Baltakienė

Tel.faks. (8-37) 42 32 14

Mob. telefonas 8 676 22494

El.paštas: darzelis@rkepuraite.lt

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Laura Laškevičienė

Mob. telefonas (8-601) 72227

El.paštas: laura.l@rkepuraite.lt

Gyvenimo aprašymas