Ugdymo kokybės tyrimas 2020 metais

 

Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė”

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Tyrimas atliktas 2013-06-30

Tyrimo tikslas : Nustatyti ugdytinių tėvų pasitenkinimo lygį darželyje teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo uždaviniai:

1.Išsiaiškinti svarbiausių vartotojų pasitenkinimą lemiančių veiksnių vertinimą per teiginius.

2. Atlikti vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis apklausą ir pateikti išvadas.

Tyrimo metodas– anketinė apklausa

Tyrimo imtis– tyrime dalyvavo ugdytinių 60 tėvelių.

Išvados:

1. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tėvams darželis lengvai ir patogiai pasiekiamas.

2.Įstaigos patalpos estetiškai tvarkingos.

3. Darželio darbuotojai kompetentingi

4. Tyrime paaiškėjo, kad vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis salygų kaitai būtina sporto salė, reikia daugiau būrelių ir reikalinga nauja santechnika.

 

Tyrimą atliko pavaduotoja ugdymui Danguolė Simanauskienė