Ikimokyklinėse vaikų grupėse ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant Kauno vaikų darželio„Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ugdymo programą .

Ugdymo programos šiuolaikiškumą garantuoja šiuolaikinė ugdymo filosofija. Ugdymo procesas suprantamas kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas ryšys su nuolat kintančia aplinka.Ugdytiniai nėra pasyvūs stebėtojai, jie skatinami kritiškai ir aktyviai suvokti ugdomąją medžiagą, kūrybiškai ją analizuoti ir konstruoti.Ugdymo tikslas-išugdyti naujų laikų asmenybę, gebančią ne tik originaliai mąstyti, bet ir originaliai veikti.Taikomas integruotas ugdymo metodas, kurio pagrindinis principas-orientacija į ryšių sąveikų atskleidimą.Pedagogas-ugdymo proceso organizatorius.Ugdytiniams jis yra patarėjas, pagalbininkas ir konsultantas.

Ikimokyklinis ugdymas tęsiamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurioje vadovaujamasi nauja,,Priešmokyklinio  ugdymo bendrąja programa“.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas-atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti parengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo siekis-vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos.

 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA