• Ugdymo proceso kokybės gerinimas
  • Darželio bendruomenės narių kompetencijų tobulinimas
  • Saugių ir sveikų edukacinių aplinkų kūrimas