Darželyje nuo 2004 metų diegiama programa ,,Gera pradžia”. Programa grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą, todėl didelis dėmesys skiriamas ugdomajai aplinkai. Pagal ,,Geros pradžios” metodiką ugdomoji aplinka grupėse skirstoma į veiklos centrus, kurie išdėstyti įvairiose grupės patalpose: grupėje, prausyklėlėje, rūbinėlėje, virtuvėlėje. Dažniausiai grupėse įrengiami šie veiklos centrai:

Dailės

Statybinių žaidimų

Valgio gaminimo

Vaidmeninių žaidimų

Kalbos

Matematikos ir konstravimo

Muzikos

Lauko žaidimų

Smėlio ir vandens

Gamtos tyrinėjimų.

Juose gausu pažinimo, lavinimo ir žaidimo priemonių, kurios skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems, sudaro sąlygas patiems rinktis norimą veiklą. Veiklos centrai gali keistis, atsižvelgiant į grupės vaikų poreikius.

Ugdomoji aplinka neapsiriboja vien grupės erdve. Darželyje įrengta nedidelė sporto salė, logopedinis kabinetas, žaidybinės erdvės išplėtotos darželio kieme.

Ugdomąsias erdves plečiame bendradarbiaudami su Kauno Centro ikimokyklinėmis įstaigomis, Kauno viešąja biblioteka, Kauno V.Kudirkos progimnazija. Tuo tikslu organizuojame vaikams ekskursijas, bendrus renginius, edukacinius užsiėmimus.