Darbo organizavimas

Mokslo metų trukmė, darbo organizavimas vasaros metu

Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1dieną, o baigiasi rugpjūčio 31 dieną. Vasaros metu įstaiga dirba atsižvelgdama į tėvelių poreikius. Sumažėjus vaikų skaičiui, liepos ir rugpjūčio mėnesiais, darželis veiklos nevykdo.Vaikai vedami į artimiausius vaikų darželius.

Grupių darbo laikas

„Kiškučių“ gr. 7.00-19.00 val.

,,Saulyčių” gr. 7.00-17.30 val.

,,Nykštukų”gr. 7.30-18.00 val.

,,Meškučių”, priešmokyklinės gr. 7.30-18.00 val.