Vaikų darželis Nr. 42 pradėjo veikti 1948 m. kovo 1 d.

Kauno miesto mero 1994 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 334 vaikų darželiui suteiktas Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ pavadinimas.

Nuo 1992 metų darželis sukaupė patirtį ugdant vaikus pasirinkta humanitarinio ugdymo kryptimi.

2005 metais pradėta diegti „Geros pradžios“ metodika.

1992 metais įsteigtas 0,5 etato vyriausiojo auklėtojo.

1994 metais įsteigtas logopedo etatas.

2003 metais įsteigtas kūno kultūros pedagogo etatas.

 

BENDRADARBIAUJAME

Nuo 2004 metų su Kauno J. Naujalio progimnazija

Nuo 2006 metų su Kauno viešąja biblioteka Vaikų literatūros skyriumi

Nuo 2007 metų su Ukmergės lopšeliu darželiu „Šilelis“

Nuo 2008 metų su Kauno V. Kudirkos progimnazija

Nuo 2012 metų su Kauno Kolegija

Nuo 2018 metų su Jonavos lopšeliu darželiu „Dobilas“

 

VADOVAI

1948-03-01 darželio vedėja – Elena Poniškaitienė.

1969–2000 m. darželio vedėja – Nijolė Stuinienė.

Nuo 2000-08-02 darželiui vadovauja direktorė – Diana Dūdėnienė.

 

PEDAGOGAI

Ilgiausiai darželyje dirbusios auklėtojos:

  • Nijolė Kulvinskaitė (1970–2000 m.)
  • Irena Dovydauskienė (1967–2005 m.)
  • Ambrazina Griciuvienė (1986-2015 m.)
  • Almonė Čiučiulkienė (1970-2017m.)