Grupės komanda:

  • Pedagogai – Jurgita Palšauskienė ir Erika Verenienė

  • Auklėtojos padėjėjos- Virginija Zavistanavičienė ir Regina Navickienė

„Meškučių“ grupėje 6–7 metų vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“, remiantis „Geros pradžios“ metodika.

Ugdytinos kompetencijos:

  • Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu;

  • Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti;

  • Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį;

  • Komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant save ir bendraujant su kitais;

  • Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.

Dalyvaujame projektuose:

“PASAKYK PASAULIUI LABAS”

Jau šeštus metus mūsų grupė dalyvauja tęstiniame tarptautiniame projekte „Say hello to the world – Pasakyk pasauliui labas“. Šio projekto metu vaikai susipažįsta su kitų šalių kultūra, papročiais, istorija, užsienio kalba.

 „ŽALIOJI PALANGĖ“

MAŽIEJI ŠEFAI“

UGDOMOSIOS VEIKLOS ĮVAIROVĖ“

Interaktyvi lenta

Šviesos stalas

KAVB vaikų literatūros skyriuje

Sportuojame „Ramybės“ parke

Meškučių“ išleistuvės