Vaikų sveikatos priežiūra darželyje rūpinasi Kauno miesto savivaldybės paskirtas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir dietistas.  Mūsų įstaigoje šias pareigas atlieka dietistė Augustė ir visuomenės sveikatos specialistė Jurgita.

Dietistas yra atsakingas už vaikų maitinimą. Atsižvelgiant į vaikų maitinimo ypatumus,  dietistas rengia perspektyvinį valgiaraštį 15 -ai dienų . Sudarant valgiaraštį remiamasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

Maitinimą siekiama organizuoti palankiai vaikų sveikatai. Pilnavertei mitybai yra svarbu, kad būtų subalansuota baltymų-riebalų-angliavandenių kiekiai maisto davinyje, svarbus maisto įvairumas. Taip pat labai svarbu, kad vaikams teikiamame maiste nebūtų neleistinų maisto priedų.

Mūsų įstaigoje vaikai maitinami 3 kartus . 4– 6 metų amžiaus vaikams per parą reikia gauti 1700 kcal. ir baltymų – 55 g, riebalų – 60 g, angliavandenių – 235 g. Pusryčiams vaikai gauna 30 procentų reikalingų kalorijų, pietums – 40 – 45 procentų, vakarienei – 25 – 30 procentų. Dietistas valgiaraštį sudarinėja pagal šias rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas. Sudarinėjant valgiaraštį siekiama, kad patiekalai nesikartotų tą pačią dieną ar kelias dienas iš eilės, o daržovių, vaisių, pieno, mėsos, duonos, sviesto, kruopų vaikas gautų kasdien.

Darželyje dirba Kauno miesto visuomenės sveikatos  priežiūros specialistė Jurgita. 

Specialistės funkcijos:                                                                                                                                                        

  1.  Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
  2. Teikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  3. Organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus, rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir darželio darbuotojams;
  4. Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimo ir sveikatos stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus;
  5. Teikia individualias konsultacijas darželio bendruomenei sveikatos klausimais;
  6. Konsultuoja darželio maitinimo paslaugas teikiančius darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
  7. Planuoja, inicijuoja užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
  8. Analizuoja ir vertina sveikatai įtaką darančius veiksnius ir teikia pasiūlymus, kaip kurti sveikatą stiprinančią aplinką;
  9. Tikrina vaikų asmens higieną;
  10. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą draželyje.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba ir konsultuoja darželyje:          Penktadieniais 8.00-14.30 valandomisPietų pertrauka 12.00-12.30 val.